Besplatna isporuka Za narudžbine preko 3.000 dinara na teritoriji Srbije

Reklamacije

Obaveštenje o postupanju po reklamacijama

☆ Potvrdom kupovine na sajtu, Kupac se saglašava sa uslovima kupovine,plaćanja i reklamacije.

☆ Kupac je dužan da pre preuzimanja pošiljke od kurirske službe proveri da li ima vidljivih oštećenja na pakovanju proizvoda.
Ukoliko Kupac uoči takva oštećenja treba odmah da prijavi kuriru i ima pravo da ne preuzme pošiljku.
Ukoliko Kupac ustanovi da nema oštećenja, tada preuzima pošiljku, potpisuje prijem pošiljke i vrši plaćanje.

☆ Prilikom preuzimanja pošiljke, nakon što potpišete i platite, imate pravo da zadržite kurira dok proveravate da li je sadržaj pošiljke neoštećen i da li odgovara Vašoj narudžbini. Samo ako je na ovaj način utvrđeno umanjenje ili oštećenje pošiljke, imate pravo na reklamaciju. Tom prilikom morate sačiniti zapisnik koji potpisujete Vi i kurir.

☆ Ako kupac nakon otvaranja pošiljke ustanovi da je isporučena pogrešna roba, dužan je da najkasnije u roku od 24 časa od prijema pošiljke, pošalje pisanu reklamaciju na našu e-mail adresu. Zahtev za reklamaciju Kupac može preuzeti na dnu teksta.

☆ Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana, potvrdi elektronskim putem prijem reklamacije i saopšti broj pod kojim je zavedena reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Rok za rešavanje je 15 dana po prijemu iste.

☆ Odgovor Prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

☆ Obaveštenje o postupanju po reklamacijama je objavljeno na sajtu Amorina Cosmetics, čime se Prodavac oslobađa obaveze da svakog Kupca pojedinačno obaveštava o pravu i postupanju po reklamaciji.